Personel

890,00 
cena netto: 723.58zł
Kategoria:

Moduł Personel (HR) – Kadry, Płace i Ewidencja Czasu Pracy (ECP)

Moduł Personel (HR) czyli Kadry, Płace i Ewidencja Czasu Pracy (ECP) ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie wynagrodzeń dla różnych metod wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS.

Kluczowe funkcje systemu:

  • Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją. Program posiada obsługę wydruków systemowych oraz raportów definiowanych.
  • Lista pracowników: Zbiór wprowadzonych pracowników, których można sortować i wyszukiwać wg dowolnych kryteriów. W tym miejscu wprowadzane są wszystkie podstawowe informacje związane z konkretnym pracownikiem.
  • Umowy cywilno-prawne: Okno z listą umów cywilno-prawnych z możliwością ich filtrowania według różnych kryteriów jak i rozliczania.
  • Ewidencja czasu pracy: Ta opcja służy do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy oraz absencji wszystkich pracowników.
  • Lista wypłat wynagrodzeń: Tworzenie listy wynagrodzeń dla określonych grup pracowniczych z możliwością podglądu szczegółów składek co do każdego z pracowników.
  • Lista zasiłków i przerw RSA: W tym miejscu istnieje możliwość wprowadzania tak zasiłków jak i przerw w pracy dla poszczególnych pracowników danej firmy.
  • Lista deklaracji ZUS: W tej opcji istnieje możliwość tworzenia i generowania danych do programu Płatnik.
  • Kartoteka podatkowa: Dla każdego pracownika można utworzyć kartotekę podatkową.
  • Deklaracje PIT: Dla pracowników można utworzyć, wydrukować oraz wygenerować do przesłania elektronicznego deklarację podatkową.
  • Definicje personelu: Możliwe jest definiowanie wszystkich podstawowych danych dotyczących prawidłowego funkcjonowania modułu Personel.

Zachowanie zgodności z przepisami jest kluczowe dla działu kadr, a funkcje zawarte w programie kadrowym sBiznes mogą to ułatwić. Zgodność może mieć charakter zewnętrzny, np. spełnienie wszystkich wymogów podatkowych przedsiębiorstwa (np. zapewnienie prawidłowego potrącania podatku od wynagrodzeń), lub wewnętrzny, np. pomoc w realizacji celów firmy. W przypadku potrącania podatku, program do obliczania wynagrodzenia zajmie się tym w ramach zarządzania listą płac.

Zaufaj nam tak jak zrobili to inni: https://sbiznes.pl/wdrozenia/

Uwagi:

Produkt działa na bazie danych MS SQL (wersja express MS SQL – bezpłatna)

Cena dotyczy wersji lokalnej na komputer stacjonarny

Wersje sieciowe lub „w chmurze” wyceniamy na życzenie:

kontakt: sklepsBiznes lub sBiznes

Pełny opis również na: https://sbiznes.pl/hr-kadry-place-ecp/

Wymagania techniczne oraz informacje sprzętowe